Pour Féliciter 2024

Milí přátelé, milí klienti,
nejen do letošního roku nám všem přeji, abychom v každém a jednom dni dokázali najít alespoň jednu maličkost, za kterou bychom mohli z hloubi srdce poděkovat. Abychom měli oči k vidění a uši k slyšení a měli tak účastenství na Svrchovaném a tom skutečném Bytí, na jehož okraji většinou žijeme. Abychom dokázali být vděční i za pády a krize, které nás právě tomuto Bytí otevírají, za slabost, jež je naše skrytá síla nitra, za bolest a trápení, které ve skutečnosti ukazují k naplnění a opravdové radosti. Kéž se vděčnost stane základem našeho každého dne a jsme schopni z tohoto místa mírnit utrpení tam, kde je třeba.

S požehnáním
jana marika