Marika Jana Mariewicz
masáže a vědomá práce s tělem, celostní přístup

Každé ráno dostáváme vzácný dar.  Nový den a možnost jej plně prožít.  Realita bývá ale jiná.  Dny plné stresu, starostí, bolestí, či se cítíme vyčerpaní a skleslí.

Představte si svět, kde je v naší moci strávit každý den tak, aby nám i okolí přinesl pohodu, radost a lásku.  Svět, kde bychom mohli žít opravdu naplněný a šťastný život.

Jsem si jista, že tento svět možný je.  Pro každého z nás.  Proto jsem zvolila cestu celostního přístupu, vědomého doteku a zastavení se, jež tuto harmonii umožňuje.

Celostní přístup není bez bdělé přítomnosti a citlivého, láskyplného respektu k druhému člověku možný, proto je pro mě vědomý dotek klíčový – ať už si objednáte masáž nebo objednáte shiatsu.

 

 

Vítejte na mých stránkách, rozhlédněte se (jestli se chcete rychleji zorientovat a dozvědět se to nejpodstatnější, klikněte výše na zelené tlačítko – doporučuji), napište mi, zavolejte – jsem zde a pro Vás… 🙂

v polích a nebi

 

Jak na Nebi, tak na Zemi…

Vidět, cítit, být v prožitku toho, jak je Nebe se Zemí spjato je možné pouze z jediného místa. To místo je tam, kde se právě v tomto okamžiku nacházíme. Obzor prostě nelze doběhnout, dohnat, člověk se musí zastavit. Spočinout v bytí zde. Nebe – Země. Nádech – výdech. Nahoře – dole. Muž – žena, den – noc. JSEM.  Všichni jsme Jedno Jediné – nic nechybí…

Pouze člověku bylo dáno chodit po Zemi, těšit se z jejích darů a zároveň pohlížet k Nebi, dotýkat se jej ve vzmachu své duše. Přesto se my lidé cítíme tak nějak rozpolceni a toužíme (ať již vědomě či nevědomě) po úplnosti. A jakkoliv to trvá většinou jen krátký čas, někdy tuto úplnost zažíváme. Často se nás dotkne, aniž bychom na tom měli nějaký podíl, prostě je tu a stejně tak opět někam zmizí. Tyto okamžiky naplnění nemusí být jen letmou dočasností. Cesta sice není snadná, ale zato plody této cesty jsou trvalé. Je to cesta k porozumění sobě samému. Totiž ve skutečnosti „to něco“, co nám chybí k oné úplnosti není nikde venku, ale uvnitř. Je to vědomé prožívání našeho těla coby Země a naší duše coby Nebe jako harmonického celku.