Síla zevnitř

Marika Jana Mariewicz – masáže a práce s tělem, celostní přístup

Od roku 2005 se věnuji masážím, od roku 2010 práci s vědomým dotekem, celostnímu přístupu ke zdraví a metodám, které obnovují rovnováhu a komunikaci mezi tělem a psýché. Čerpám jak vlastní dlouholeté praxe, tak z praxe profesní, velkou inspirací je mi Tradiční čínská medicína a body-mind přístupy některých západních terapeutických směrů. Přesto nenabízím mnoho různých masáží či terapií, nabízím “pouze jednu”: tu, která Vám udělá dobře ☺

Vítejte na mých stránkách, rozhlédněte se, napište mi, zavolejte – jsem zde a pro Vás…

v polích a nebi

 

Jak na Nebi, tak na Zemi…

Vidět, cítit, být v prožitku toho, jak je Nebe se Zemí spjato je možné pouze z jediného místa. To místo je tam, kde se právě v tomto okamžiku nacházíme. Obzor prostě nelze doběhnout, dohnat, člověk se musí zastavit. Spočinout v bytí zde. Nebe – Země. Nádech – výdech. Nahoře – dole. Muž – žena, den – noc. JSEM.  Všichni jsme Jedno Jediné – nic nechybí…

Pouze člověku bylo dáno chodit po Zemi, těšit se z jejích darů a zároveň pohlížet k Nebi, dotýkat se jej ve vzmachu své duše. Přesto se my lidé cítíme tak nějak rozpolceni a toužíme (ať již vědomě či nevědomě) po úplnosti. A jakkoliv to trvá většinou jen krátký čas, někdy tuto úplnost zažíváme. Často se nás dotkne, aniž bychom na tom měli nějaký podíl, prostě je tu a stejně tak opět někam zmizí. Tyto okamžiky naplnění nemusí být jen letmou dočasností. Cesta sice není snadná, ale zato plody této cesty jsou trvalé. Je to cesta k porozumění sobě samému. Totiž ve skutečnosti „to něco“, co nám chybí k oné úplnosti není nikde venku, ale uvnitř. Je to vědomé prožívání našeho těla coby Země a naší duše coby Nebe jako harmonického celku.