O mně

“Každému kdo má, tomu bude dáno a přidáno. Tomu kdo nemá, tomu bude odňato i to málo, co měl”.
[Mt 25,29]

 

 

Marika Mariewicz

Do roku 2002 se vzdělávala a působila v oblasti umění, ale poté ji závažné zdravotní problémy otevřely poněkud odlišnou cestu. Začala studovat na Pražské psychoterapeutické fakultě, získala osvědčení lektora jógy a kvalifikaci zdravotního pracovníka. Působila např. v pražské nemocnici Na Žižkově, v soukromém rehabilitačním zařízení Therap-tilia a v Centru pro pohybový systém. Od roku 2010 působí v Terapeutickém studiu My Life Studio. Velkou inspirací je pro ni Tradiční čínská medicína a body-mind přístupy některých západních terapeutických směrů.

Dlouhodobě se věnuje vlastní spirituální praxi, která začala u buddhistických, dhjánových meditací a mantrajógy, časem si nacházela stále více prostoru v práci s tělem. Především intuitivní tanec, focusing, Somatic expiriencing, práce s vědomým dotekem a různé formy dynamických meditací (súfijské techniky, Oshovy meditace,…) ji nyní provází na cestě integrace psýché a těla. Svoje zkušenosti s radostí sdílí a využívá při práci se svými klienty.

Její tvůrčí život se odráží především v literární činnosti, ráda fotografuje, zpívá, toulá se a chodí bosa

Některé absolvované výcviky a semináře:

  • Probuzené ženství – osmiměsíční proces transformace ženské sexuality (Sunder Komala; BRA)
  • Sexualita, láska, partnerství (Sunder Komala; BRA, Gregor Khushru Steinmauer; A)
  • Darja Shiatsu School – tříleté studium japonské masáže Shiatsu a Tradiční čínské medicíny
  • Reiki I,II (Inge Schubert; DE)
  • Primární cítění; Umění žít a umění zemřít; Posvátné ženství (Sunder Komala; BRA)
  • Kvalifikace pro nižší zdravotní pracovníky (Ivan Dylevský, Stanislav Flandera)
  • Výcvik pro lektory jógy II. stupně (Stanislav Flandera)
  • Tříleté studium na Pražské psychoterapeutické fakultě
  • Cesta srdce – Oshovy meditace (Sadhan Kevala; DE)
  • Masér pro sportovní a rekondiční masáž