O mně

“Každému kdo má, tomu bude dáno a přidáno. Tomu kdo nemá, tomu bude odňato i to málo, co měl”.
[Mt 25,29]

Já ani nikdo jiný vám nemůže pomoci žít váš jedinečný, neopakovatelný život. Jako lidé se ale můžeme vzájemně podporovat, abychom našli to, co potřebujeme, a co již také dávno máme. Je to Inteligence našeho těla, kterému je třeba pouze umět naslouchat a Život sám, který nás objímá a je jediným skutečným učitelem nás všech. Dívejme se, naslouchejme, děkujme. O mnoho víc není třeba 🙂

Marika Mariewicz

Do roku 2002 se vzdělávala a působila v oblasti umění, ale poté ji závažné zdravotní problémy otevřely poněkud odlišnou cestu. Začala studovat na Pražské psychoterapeutické fakultě, získala osvědčení lektora jógy a kvalifikaci zdravotního pracovníka. Působila např. v pražské nemocnici Na Žižkově, v soukromém rehabilitačním zařízení Therap-tilia a v Centru pro pohybový systém. Od roku 2010 působí v Terapeutickém studiu My Life Studio. Velkou inspirací je pro ni Tradiční čínská medicína a body-mind přístupy některých západních terapeutických směrů.

Dlouhodobě se věnuje vlastní spirituální praxi, která začala u buddhistických, dhjánových meditací a mantrajógy, časem si nacházela stále více prostoru v práci s tělem. Především intuitivní tanec, focusing, Somatic expiriencing, práce s vědomým dotekem a různé formy dynamických meditací (súfijské techniky, Oshovy meditace,…) ji nyní provází na cestě integrace psýché a těla. Svoje zkušenosti s radostí sdílí a využívá při práci se svými klienty.

Její tvůrčí život se odráží především v literární činnosti, ráda fotografuje, zpívá, toulá se a chodí bosa

Některé absolvované výcviky a semináře:

 • Stres a zdraví v koncepci Somatic expiriencing © (Martin Srdce, Zlata Koštejnová, Pavel Spanilý)
 • Základy teorie a sebezkušenosti Somatic expiriencing© (Martin Srdce)
 • Práce s traumatizovaným klientem (Martin Srdce, Zlata Koštejnová)
 • Práce s emočními vzorci (Martin Srdce)
 • Probuzené ženství – osmiměsíční proces transformace ženské sexuality (Sunder Komala; BRA)
 • Darja Shiatsu School – tříleté studium japonské masáže Shiatsu a Tradiční čínské medicíny
 • Reiki I,II (Inge Schubert; DE)
 • Primární cítění; Umění žít a umění zemřít; Sexualita, láska, partnerství (Sunder Komala; BRA, Gregor Khushru Steinmauer; A )
 • Kvalifikace pro nižší zdravotní pracovníky (Ivan Dylevský, Stanislav Flandera)
 • Výcvik pro lektory jógy II. stupně (Stanislav Flandera)
 • Tříleté studium na Pražské psychoterapeutické fakultě
 • Cesta srdce – Oshovy meditace (Sadhan Kevala; DE)
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáž