Spolupracuji

Himalájské centrum Potala:

Potala je snad nejznámější tibetská stavba – sídlo dalajlamů Potála v tibetském hlavním městě Lhasa se za více než tři sta let své existence se stalo symbolem hlavního města Tibetu i celé země.

Potala, o.p.s. je nevládní nezisková organizace, jejíž činností je podporovat a šířit poznání z oblasti historie, kultury a způsobu života tradičních společností, zejména tibetského etnika a tibetské kulturní oblasti. V rámci rozvojové pomoci podporuje tibetské etnikum v Tibetu i exilu
v oblasti vzdělání, náboženství, ekologie, soběstačnosti a pracovní konkurenceschopnosti, hájí jeho kulturní, sociální a ekonomické zájmy a zasazuje se o dodržování základních lidských práv v zemích a oblastech, kde žijí.

Zakladatelem společnosti je PhDr. Zuzana Ondomišiová. Společnost sídlí na adrese Horovo nám. 3/1075, 180 00 Praha 8
Více o Potale: ZDE

Jak spolupracujeme?

S laskavou podporou Zuzany Ondomišiové se právě v Potale konají čtvrteční setkání v rámci kurzu SÍLA ZEVNITŘ  V tuto chvíli od vás vybraná částka pokrývá provozní náklady centra tak, abyste se tam vždy cítili co nejlépe. V budoucnu (úměrně počtu účastníků kurzu),  chci veškerou finanční odměnou podpořit projekt rozvojové pomoci, na němž se Potala podílí, a to TIBETSKÉ DĚTSKÉ VESNIČKY

Přijďte vnést do svého života o trochu více ticha, radosti a energie a zároveň tím podpořit i ty, pro které je pomoc druhých nezbytná!

 

 

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví:

Nezisková organizace je tu od roku 1995, spolupracující se špičkovými českými i zahraničními odborníky. Mezi experty ovšem řadí i lidi s vlastní zkušeností s duševní nemocí.

Jejím posláním je iniciovat a realizovat změny, které vedou k přesunu péče o duševní zdraví do komunity, zvyšování respektu k lidem s duševním onemocněním, profesionálním a dostupným službám v oblasti péče o duševní zdraví.

Centrum za dobu své existence uskutečnilo dlouhou řadu projektů které se ve velké míře zasloužily o pozitivní změny v péči o duševní zdraví v ČR i v zahraničí. Inspiraci pro zavádění nových prvků do našeho systému péče a vzdělávání nalézá v Holandsku, Finsku, Spojeném Království, Norsku a USA. Snaha přinášet do našeho prostředí zahraniční know-how se prolíná téměř vším, co tato organizace dělá, včetně dlouhodobého úsilí o rozvoj nových služeb a iniciativ a zlepšování těch stávajících.

Jak spolupracujeme?

Již rok společně s Martinou Faltýnovou vedeme v rámci Školy zotavení  pravidelné workshopy Duše a tělo.

Více o této organizaci se dozvíte ZDE